Prijedlog novog Statuta HGD-a

Temeljem odredbe članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14) i članka 15. postojećeg Statuta usvojenog na sjednici održanoj 24. svibnja 2008. godine, Sabor Hrvatskog geodetskog društva na redovitoj sjednici održanoj 28. rujna 2015., usvojio je:

S T A T U T
HRVATSKOGA GEODETSKOG DRUŠTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Statutom Hrvatskoga geodetskog društva (u daljnjem tekstu: HGD-a) uređuje se: naziv i sjedište HGD-a, zastupanje HGD-a, ciljevi i djelatnosti HGD-a, ostvarivanje javnosti rada, članstvo, prava i obveze te stegovna odgovornost članica HGD-a, unutarnje ustrojstvo, način rada, upravljanje i tijela HGD-a, imovina i način stjecanja imovine, prestanak rada HGD-a i druga pitanja od značaja za rad i djelovanje HGD-a.

Članak 2.

HGD je dragovoljno, samostalno i neprofitno udruženje diplomiranih inženjera, inženjera i tehničara geodezije i geoinformatike i drugih struka povezanih s djelatnosti geodezije i geoinformatike, odnosno njima jednakovrijednih akademskih i stručnih naziva i stupnjeva obrazovanja geodetske struke, studenata geodezije i geoinformatike prve i više godine diplomskog studija, odnosno prve i više godine preddiplomskog studija te pravnih osoba koje se bave geodezijom i geoinformatikom.

Članak 3.

HGD je pravna osoba čija prava i dužnosti proizlaze iz Zakona o udrugama i drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske i ovog Statuta.

više

 


 

III. KONGRES O KATASTRU U BiH

III. KONGRES O KATASTRU U BiH


GDHB organizira III. kongres o katastru u BiH s međunarodnim sudjelovanjem,
koji će se održati u Mostaru, Hotel Mostar, 2.-4. prosinca 2015. godine.
Prvu obavijest, o ovom iznimno značajnom događaju u BiH i okruženju možete preuzeti.

 

image gallery plugin joomla

Kalendar događaja

Srpanj 2017
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6