15th ICGC - 15. međunarodna konferencija o geoinformacijama i kartografiji

Ispis


Hrvatsko kartografsko društvo i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organiziraju 15. međunarodnu konferenciju o geoinformacijama i kartografiji od 26. do 29. 9. 2019. u Zagrebu, Vodnjanu, Puli, na Brijunima i u Veneciji.

Mjesto održavanja:

- 26. 9. 2019. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, 10 000 Zagreb
- 27. 9. 2019. Galerija El Magazèin, Portarol ul. 33, 52 215 Vodnjan
- 28. 9. 2019. Stručni obilazak Pule i Brijunskog otočja
- 29. 9. 2019. Posjet Veneciji

Organizirajući 15. međunarodnu konferenciju o geoinformacijama i kartografiji Hrvatsko kartografsko društvo i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu žele pridonijeti razvoju geoinformatike, kartografije, geodezije, geografije i srodnih područja s posebnim naglaskom na nova dostignuća. Široki raspon ponuđenih tema i vrsni pozvani predavači garantiraju suvremeni pristup problematici i zanimljiva predavanja.

Prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (KLASA: 003-01/19-01/3, URBROJ: 507-01-19-3, od 25.04.2019.) i Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, sudionicima Konferencije dodijelit će se ukupno 8 akademskih sati i to: 4 akademska sata iz područja stručnih geodetskih poslova koji utječu na kvalitetu službenih državnih evidencija o prostoru Državne geodetske uprave i koji služe za vođenje i održavanje katastra zemljišta i katastra nekretnina, sukladno članku 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) i 4 akademska sata iz područja stručnih geodetskih poslova za tehničke i druge potrebe, sukladno članku 6. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18).

Za detaljne informacije i prijave posjetite www.kartografija.hr