Geodetsko društvo Herceg-Bosne obilježilo 25 godina rada

Ispis

Geodetsko društvo Herceg-Bosne obilježilo je 25 godina rada na prigodnoj svečanosti koja je održana u Hrvatskom domu „Herceg Stjepan Kosača“ u Mostaru. Tom prigodom, u ime Hrvatskoga geodetskog društva zahvalnicu za doprinos radu i razvitku Društva i uspješnu suradnju na promociji geodetske struke primio je predsjednik HGD-a doc. dr. sc. Rinaldo Paar.

Skupu je nazočila predstavnica EUROGEOGRAPHICS-a (udruge europskih državnih institucija odgovornih za geodeziju i geoinformacije) Sanja Zekušić, članica Upravnog odbora. Predsjednik CLGE-a (Europskog vijeća geodeta) Vladimir Krupa, u nemogućnosti da sudjeluje, poslao je poruku potpore. Svojom nazočnošću skup su uveličali predsjednici geodetskih udruga iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, te ugledni gosti iz znanstvenoga, društvenoga i političkoga života.

Društvo je osnovano 19. travnja 1995. godine, a u proteklih 25 godina ostvarilo je rezultate koji se prigodom osnivanja nisu mogli ni zamisliti. Godišnje skupštine održavaju se redovito svake godine, od 2000. pa do danas, a glasilo „Godišnjak“ izdaje se neprekidno od 2001. godine. Od početka djelovanja organizirano je 15 studijskih putovanja. Kroz projekte stipendiranja Društvo je pomoglo studente geodezije i geoinformatike u iznosu većem od 150.000 KM. Organizirana su četiri Kongresa o katastru u BiH na kojima je sudjelovalo više od 1200 sudionika iz zemlje i inozemstva. Društvo je član FIG-a (Svjetske udruge geodeta) i pridruženi član CLGE-a (Europskog vijeća geodeta), a također surađuje sa srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu.

Sve aktivnosti i rezultati rada Društva su prezentirani riječju i slikom u Monografiji koja je tiskana povodom obljetnice. Ova Monografija predstavljena je u prvom dijelu svečanosti. Monografiju su predstavili Ivan Lesko predsjednik Društva, Željko Obradović ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i prof. dr. Željko Bačić profesor Geodetskoga fakulteta u Zagrebu. U svom izlaganju predsjednik Ivan Lesko je riječju i slikom proveo nazočne kroz proteklih 25 godina rada Društva, 25 godina rada, učenja, druženja i prijateljstva, kako ih je nazvao, te na taj način predstavio sadržaj Monografije. Posebno je istaknuo strast, entuzijazam i požrtvovanost ljudi koji su vodili Društvo u proteklih 25 godina. Na kraju svog izlaganja zahvalio je svima onima koji su na bilo koji način pomogli rad Društva, a i svima onima koji su pomogli izradu Monografije.

U svom izlaganju ravnatelj FGU Željko Obradović je istaknuo povezanost Federalne geodetske uprave i Geodetskog društva te predstavio prošle i aktualne projekte koje FGU provodi u sektoru zemljišne administracije. Posebno se osvrnuo kako su neki od projekta inicirani od strane Geodetskog društva te zahvalio svim članovima društva, prošlim predsjednicima i aktualnom predsjedniku te profesorima i ljudima koji su pomogli da Geodetsko društvo slavi 25 godina postojanja.

U svom izlaganju prof. dr. sc. Željko Bačić se osvrnuo na dvije po njemu bitne stvari. Prva kako je Društvo utemeljeno u turbulentnom poslijeratnom vremenu s entuzijazmom i vizijom okupljanja geodetskih stručnjaka u svrhu doprinosa društvu u cjelini. Istaknuo je kako je glavna odlika Društva stabilnost i konstantan rad te odlične programske postavke na početku. Također je istaknuo kako je Društvo imalo članove koji su imali volje za rad, te kako bez članova Društvo i ne postoji. Nakon toga izrazio je kako je uvjeren da je moderno društvo sklono zaboravu te briše prošlost, a poznavanje prošlosti garantira uspjeh u budućnosti. Monografija kao pregled svega učinjenog odličan je temelj nastavku rada i uspjehu budućih generacija. Profesor Bačić je naglasio kako su svi projekti važni, ali najvažniji je Fondacija za stipendiranja studenata geodezije i geoinformatike, te kako je to dalekosežna vizija i siguran temelj kako će Društvo imati članove i budućnost. Profesor je još jednom zahvalio i čestitao Društvu na 25 godina postojanja i predstavljanju Monografiju.

U nastavku svečanosti dodijeljena su priznanja Društva. Titula zaslužnih članova Društva dodijeljena je istaknutim članovima Adelku Krmeku i Jerki Leventiću. Dodijeljene su i prigodne zahvalnice udrugama, organizacijama i pojedincima koji su svojim radom i doprinosom zadužili Društvo u proteklih 25 godina. Zahvalnice za uspješnu suradnju i nesebičan doprinos radu u razvitku Društva dodijeljene su: Mirku Aliloviću, dr. sc. Nevenku Hercegu, Daliboru Marinčiću, Petru Nikoliću, prof. dr. sc. Miodragu Roiću, Anđi Zimić i Marku Zrakiću. Udruženju građana geodetske struke „Geodet“ Tuzla, Društvu geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske, Hrvatskom geodetskom društvu i Hrvatskoj Komori ovlaštenih inženjera geodezije dodijeljene su zahvalnice za doprinos radu i razvitku Društva i uspješnu suradnju na promociji geodetske struke. U ime nagrađenih biranim riječima zahvalio se prof. dr. sc. Miodrag Roić s Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Glazbeni doprinos svečanosti dale su Monija Jarak Mikulić i Marijana Pavlović.

Izvor GDHB: https://www.gdhb.ba/285-geodetsko-dru%C5%A1tvo-herceg-bosne-obilje%C5%BEilo-25-godina-rada.html