Geodetski list br. 3/2021.

Ispis

Poštovane kolegice i kolege,

izašao je novi broj Geodetskog lista, Vol.75 (98) No.3.

Izdvajamo najzanimljivije:
1. Avdan, Kucuk Matci, Kaplan, Yigit Avdan, Erdem, Demirtas, Mızık: Procjena utjecaja atmosferske korekcije na podatke Landsat 8 i Sentinel-2 za određivanje saliniteta tla, 225
2. Baričević, Župan, Landek, Šantek: Prijedlog unapređenja topografskog modela CROTIS 2.0 – Objektna cjelina Pokrov i korištenje zemljišta, 241
3. Singh, Singla, Bansal: Procjena korištenja zemljišta i preobrazbe zemljišnog pokrova i urbane dinamike koristeći viševremenske satelitske podatke, 257
4. Vijesti Hrvatskoga geodetskog društva, 293
5. VII.HKK&LADM2022 - VII. hrvatski kongres o katastru i LADM 2022 radionica - najava, 307
6. Vijesti Državne geodetske uprave, 309
6. Vijesti Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, 322
7. Pregled stručnog tiska i softvera, 327
8. Predstojeći događaji, 329

Pročitajte: https://www.hgd1952.hr/images/GL/GL_3_2021_www.pdf.

Hrvatsko geodetsko društvo