DGU - obavijest o SDGE edukacijama

Ispis

Obavijest o edukacijama osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova i svih drugih zainteresiranih za uporabu Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE).

Državna geodetska uprava (DGU) korisnik je bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 4 – "Dobro upravljanje" Specifičnog cilja 11.i.1. "Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima" Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020." kojima se iz Europskog socijalnog fonda financira projekt „Edukacija službenika DGU u svrhu podrške korištenju Sustava digitalnih geodetskih elaborata“.

Kroz projekt u razdoblju od ožujka do kraja svibnja 2022. godine predviđene su besplatne edukacije za ukupno 600 polaznika u svrhu poduke te ojačavanja znanja i vještina u korištenju Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE).

Prijave na edukacije obavljat će se javnim web prijavama, koje će biti otvorene 24.1.2022. godine o čemu će obavijest biti objavljena na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave.

Prijave će biti otvorene do 4.2.2022. ili do popune mjesta.

Detaljnije informacije o SDGE edukacijama dostupne su na sljedećoj poveznici: https://dgu.gov.hr/vijesti/obavijest-o-sdge-edukacijama/5837 

Izvor DGU: Državna geodetska uprava - Obavijest o SDGE edukacijama (gov.hr)