• HR-10000 Zagreb, Berislavićeva 6
  • Tel/Fax: (+385 1) 46 39 371, (+385 1) 46 39 163
  • Pošaljite poruku
  • IBAN: HR1723600001101433512, MB: 3289672, OIB: 87125834571

Kalendar događanja

21. ožujka, Svjetski dan geodeta (Global Surveyors Day)
Srijeda 21 Ožujak 2018
Pregledi : 339

Europsko vijeće geodeta (The Council of European Geodetic Surveyors - CLGE), zajedno sa Nacionalnim udruženjem profesionalnih geodeta SAD-a (National Society of Professional Surveyors  - NSPS) i Međunarodnom udrugom geodeta (International Federation of Surveyors  - FIG) proglasili su 21. ožujak Svjetskim danom geodeta.

Centralna manifestacija ove godine održati će se u SAD-u, tijekom “Geodetskog tjedna” (Nacional Surveyors Week) koji se održava u organizaciji NSPS-a, odnosno tijekom konferencije “Zemlja i siromaštvo” (Land and Poverty Conference) u organizaciji Svjetske banke (The World Bank).

Pročitajte više: http://surveyorsday.com/.

Prati HGD:

© 2017 HGD | Zadnja izmjena: 20.01.2020.