• HR-10000 Zagreb, Berislavićeva 6
  • Tel/Fax: (+385 1) 46 39 371, (+385 1) 46 39 163
  • Pošaljite poruku
  • IBAN: HR1723600001101433512, MB: 3289672, OIB: 87125834571

Kalendar događanja

47th SLOVENIAN LAND SURVEYING DAY Surveying – A Profession of Opportunities!? Novo mesto, Slovenia.
Od Četvrtak 14 Ožujak 2019 -  16:30
Do Petak 15 Ožujak 2019 - 17:00
Pregledi : 108

47. GEODETSKI DAN
Geodezija – stroka priložnosti!? Novo mesto 14.‒1.5. marec 2019
47th SLOVENIAN LAND SURVEYING D AY
Surveying – A Profession of Opportunities!? Novo mesto 14–15 March 201 9
PROGRAM / PROGRAMME
Četrtek, 14. 3. 2019 / Thursday, March 14, 2019
Slavnostna akademija / Ceremonial Academy
16.30 Odprtje razstavnega prostora / Opening of the exhibition
18.00 Slavnostna akademija / Ceremonial Academy
Petek, 15. 3. 2019
/ Friday,
March 15, 2019
Program posveta / Programme of the symposium
8.00–9.00
Registracija / Registration
UVODNI POZDRAVI / WELCOME SPEECHES
mag. Blaž Mozetič,
predsednik Zveze geodetov Slovenije /
President of the Association of Surveyors of Slovenia
Aleš Prijon,
državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije /
State Secretary, Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia
mag. Gregor Macedoni,
župan Mestne občine Novo mesto /
Mayor of the City Municipality of Novo mesto
Anton Kupic,
generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije /
General Director of the Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia
Boštjan Pucelj,
predsednik Dolenjskega geodetskega društva /
President of the Lower Carniola Society of Surveyors
9.00–10.50
VABLJENA PLENARNA PREDAVANJA I / INVITED PLENARY LECTURES I
Moderator: dr. Marjan Čeh
Geodezija – stroka priložnosti!?
Surveying – a Profession of Opportunities!?
dr. Marjan Čeh (UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / University of Ljubljana,
Faculty of Civil and Geodetic Engineering)
Kadri – strateška prednost Krke
Human Resources – Strategic Advantage of Krka
dr. Boris Dular (Krka d. d., Novo mesto)
Poslovne priložnosti geodetov v Zahodni Evropi
Business Matters of Professional Surveyors in Western Europe
Raymond Murphy (Murphy Surveys, Irska / Ireland)
Kompetence in strokovni izzivi geodetov in kartografov na Hrvaškem
Competences and Business Matters of Professional Surveyors and Cartographers in Croatia
dr. Robert Župan (UNI Zagreb, Fakulteta za geodezijo, Hrvaška / UNI Zagreb,
Faculty of Geodesy, Croatia)
Zakon o katastru nepremičnin in informacijska prenova nepremičninskih evidenc
Real Estate Cadastre Act and Renovation of Real Estate Records
Franc Ravnihar, mag. Ema Pogorelčnik (Geodetska uprava RS / Surveying and
Mapping Authority)
Prenova sistema množičnega vrednotenje nepremičnin v Sloveniji
Renovation of the Real Estate Mass Valuation System in Slovenia
mag. Martin Smodiš, mag. Melita Ulbl (Geodetska uprava RS / Surveying and
Mapping Authority)
Novosti na državnem geodetskem sistemu: novi višinski sistem, EUREF 2016, prehod na D96
New Developments in the National Geodetic System: New Height System, EUREF 2016,
Transition into D96
mag. Klemen Medved, Sandi Berk (Geodetska uprava RS / Surveying and Mapping
Authority), dr. Božo Koler, dr. Oskar Sterle, dr. Bojan Stopar (UL, Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo / University of Ljubljana, Faculty of Civil and
Geodetic Engineering)
Lokalni prostorski razvoj in geodezija
Local Territorial Development and Geodesy
mag. Gregor Klemenčič (Komunala Novo mesto d. o. o.), Izidor Jerala, Mojca Tavčar
(Mestna občina Novo mesto /City Municipality of Novo mesto)
10.50–11.15
11.15–12.30
Odmor / Coffee break
10.50–11.15
PREDAVANJA II / LECTURES II
Moderator: Andrej Mesner
11.15–12.30
Opazovanje Zemlje danes in jutri ‒ kako v obilju podatkov najti informacije
Earth Observation Today and Tomorrow ‒ Finding the Information in a Haystack of Data
dr. Krištof Oštir (UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / University of Ljubljana,
Faculty of Civil and Geodetic Engineering)
Arhiviranje prostorskih podatkov in GIS sistemov - koncepti in uporaba
Archiving Geospatial Data and GIS Systems - Concepts and Applications
Gregor Završnik (GEOARH)
Digitalni arhiv katastrskih podatkov
Digital Archive of Cadastral Data
mag. Danijel Boldin (Geodetska uprava RS / Surveying and Mapping Authority)
Evidenca stavbnih zemljišč in gradbena parcela - priložnost geodetske stroke
Building Land Registry and Building Plot - The Opportunity for Land Surveyors
Damjan Doler (Ministrstvo za okolje in prostor RS / Ministry of the Environment
and Spatial Planning), Ajda Kafol Stojanović (Geodetski inštitut Slovenije),
mag. Tomaž Černe (Igea d. o. o.), Matjaž Grilc (Digi data d. o. o.),
mag. Gregor Klemenčič (Komunala Novo mesto d. o. o.)
Odmor za kosilo, predstavitve razstavljavcev / Break for lunch and presentations
of exhibitors
12.40–14.15
PREDAVANJA III / LECTURES III
Moderator: dr. Tilen Urbančič
14.15–16.00
Programski odbor:
dr. Marjan Čeh (predsednik)
Dominik Bovha
mag. Tomaž Černe
mag. Erna Flogie Dolinar
mag. Gregor Klemenčič
dr. Anka Lisec
mag. Blaž Mozetič
Boštjan Pucelj
dr. Tilen Urbančič
Lokacijska izboljšava zemljiškokatastrskega prikaza
Positional Accuracy Improvement of the Land Cadastre Index Map
Marko Rotar, Kristina Murovec (Geodetska uprava RS / Surveying and
Mapping Authority)
16.00 Zaključek s pogostitv ijo in druženjem / Con clusion & Social event

Prati HGD:

© 2017 HGD | Zadnja izmjena: 20.01.2021.