• HR-10000 Zagreb, Berislavićeva 6
  • Tel/Fax: (+385 1) 46 39 371; (+385 97) 77 72 808
  • Pošaljite poruku
  • IBAN: HR1723600001101433512, MB: 3289672, OIB: 87125834571

Geodetski list

Geodetski list je glasilo HGD-a. Izlazi od 1919. godine, 4 puta godišnje. To je stručni, znanstveni i informativni časopis u kojem se objavljuju radovi iz oblasti struke te druga događanja važna za struku, društvo i pojedinca (područja pokrivanja: Tehničke znanosti; Geodezija). Ima glavnog urednika i urednički odbor. Geodetski list objavljuje znanstvene članke iz područja geodezije, geoinformatike, GNSS-a, GIS-a i općenito svih područja koja se bave informacijama o prostoru te donosi značajnije spoznaje iz drugih područja koje su važne za razvoj i unapređenje geodezije i geoinformatike. Objavljuje nadalje i sve što se odnosi na stručna zbivanja u nas i u svijetu, podatke iz prošlosti geodezije te aktivnosti HGD-a. Geodetski list objavljuje članke koji se recenziraju i one koji ne podliježu recenzentskom postupku, npr. članci u rubrikama: terminologija, povijest, vijesti, pregled stručnog tiska i softvera, in memoriam, predstojeći događaji i dr. Recenzirani se radovi razvrstavaju na sljedeći način: izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja, pregledni znanstveni članci, izlaganja sa znanstvenih i stručnih skupova i stručni članci.

Prati HGD:

© 2017 HGD | Zadnja izmjena: 30.12.2022.