O predsjedniku

Predsjednik Hrvatskoga geodetskog društva je izv. prof. dr. sc. Rinaldo Paar, dipl. ing. geod. Za predsjednika HGD-a izabran je prvi puta 01. lipnja 2017. kada je održan izborni sabor HGD-a na kojem je izabrano i novo predsjedništvo. Za njegovu zamjenicu tada je izabrana mr. sc. Marija Brajković. Rinaldo Paar trenutno obnaša dužnost predsjednika u drugome mandatu, na koji je izabran 03. srpnja 2021. kada je održana izborna sjednica Sabora Hrvatskoga geodetskog društva. Za zamjenika predsjednika HGD-a tada je izabran Ozren Šukalić, dipl. ing. geod. Za članove Nadzornog odbora HGD-a tada su izabrani: Vedran Stojnović, Dinko Zelenbaba, Marko Maras, Damir Movre i Danijel Šugar. Za članove suda časti tada su izabrane: Kristina Špajdl, Biserka Maurer i Vesna Kovač.

Rinaldo Paar rođen je 05. svibnja 1975. godine u Brežicama, Republika Slovenija. Po narodnosti je Hrvat, državljanin je Republike Hrvatske. Odrastao je i živi u Samoboru. Oženjen je i otac dvoje djece.

Školovanje je započeo 1981. godine u osnovnoj školi "Janko Mišić" u Samoboru. Godine 1989. upisuje se u gimnaziju "Antun Gustav Matoš" u Samoboru, prirodoslovno-matematički smjer. Na osnovi odličnog uspjeha tijekom cijelog srednjoškolskog obrazovanja i završnog rada oslobođen je polaganja ostalih dijelova završnog ispita-mature i stječe srednju školsku spremu, profil: prirodoslovno-matematički tehničar. Na Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje se 1993. godine. Tijekom studiranja sudjelovao je u radu na nekoliko geodetskih projekata i GPS kampanja. Dvije godine obavljao je demonstraturu iz kolegija Katastar kod prof. dr. sc. Miodraga Roića. 1998. godine sudjelovao je na studentskoj praksi organiziranoj od strane Geodetskog fakulteta, što je bio poticaj za izradu diplomskog rada pod naslovom: Multimedijalna prezentacija geodetskih radova, pod mentorstvom prof. dr. sc. Miodraga Roića. Diplomirao je 28. travnja 2000. godine sa ocjenom izvrstan. Završetkom studija, za obitelji Paar postao je predstavnik već treće generacije geodeta.

Nakon diplomiranja radi na poslovima iz područja inženjerske geodezije u geodetskom birou ING Z d.o.o., u Samoboru. U studenom 2000. godine odlazi na odsluženje vojnog roka, tijekom kojeg pohađa školu za pričuvne časnike Oružanih snaga Republike Hrvatske (RH) te stječe čin pričuvnog natporučnika Oružanih snaga RH.

01. listopada 2001. godine izabran je za mlađeg asistenta na Geodetskom fakultetu u Zavodu za inženjersku geodeziju i upravljanje prostornim informacijama. Temeljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03), izabran je 01. prosinca 2003. godine za asistenta u Zavodu za inženjersku geodeziju i upravljanje prostornim informacijama. Magistrirao je 03. ožujka 2006. godine obranivši magistarski rad pod nazivom Uspostava geodetske osnove za posebne namjene. Mentorica magistarskog rada bila je prof. dr. sc. Gorana Novaković, a komentor prof. dr. sc. Zdravko Kapović. Doktorsku disertaciju pod naslovom Geoprostorne baze podataka objekata u sustavu gospodarenja autocestama Republike Hrvatske obranio je 29. lipnja 2010. godine na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Mentor disertacije bio je prof. dr. sc. Zdravko Kapović. U suradničko zvanje viši asistent u Zavodu za primijenjenu geodeziju, Katedri za inženjersku geodeziju izabran je 01. srpnja 2011. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docent u Zavodu za primijenjenu geodeziju, Katedri za inženjersku geodeziju izabran je 12. rujna 2013. godine. Za pročelnika Katedre za inženjersku geodeziju izabran je 29. listopada 2015. godine te je tu dužnost obavljao do 30. rujna 2021. U znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u Zavodu za primijenjenu geodeziju, Katedri za inženjersku geodeziju izabran je 28. listopada 2021. godine.

Od imenovanja mlađim asistentom do danas organizira i izvodi vježbe iz slijedećih kolegija: Inženjerska geodezija I, Inženjerska geodezija II, Inženjerska geodezija III, Pomaci i deformacije, Geodezija u zaštiti okoliša, Organizacija geodetskih radova, Inženjerska geodetska osnova, Inženjerska geodezija, Inženjerska geodezija u graditeljstvu te Geodetske mreže posebnih namjena. Od akademske godine 2005./2006. izvodi predavanja iz kolegija Inženjerska geodezija II, odnosno od 2010./2011. izvodi predavanja iz kolegija Inženjerska geodezija pod stručnim nadzorom prof. dr. sc. Zdravka Kapovića. Bio je jedan od voditelja stručnih praksi studenata JARUN 2001. u Zagrebu, Stari Grad – FAROS 2002. i Stari Grad – FAROS 2003. na otoku Hvaru. Od izbora u znanstveno-nastavno zvanje docent 2013, nositelj je i izvođač nastave-predavanja i vježbi na slijedećim kolegijima: Uvod u geodeziju, Inženjerska geodezija, Inženjerska geodezija u graditeljstvu, Pomaci i deformacije, Geodetske mreže posebnih namjena, Industrijska izmjera i Organizacija geodetskih radova.

Kao autor i koautor objavio je preko 70 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim znanstvenim i znanstveno-stručnim časopisima te zbornicima radova s međunarodnih i domaćih skupova. Izradio je i nekoliko stotina visoko-stručnih elaborata. Bio je mentor i/ili komentor i/ili voditelj prilikom izrade više od 60 diplomskih radova te mentor prilikom izrade 1 doktorske disertacije. Kao glavni urednik objavio je 8 uredničkih knjiga, odnosno zbornika radova te je glavni urednik i 1 znanstvene monografije. Bio je predsjednik znanstveno-stručnog odbora Međunarodnog simpozija o inženjerskoj geodeziji – SIG2016, održanog od 20. do 22. svibnja 2016., u Varaždinu, Hrvatska. Bio je i predsjednik znanstveno-stručnih odbora 9., 10., 11., 12. i 13. Simpozija ovlaštenih inženjera geodezije. Bio je član znanstveno-stručnog odbora 7. Međunarodne konferencije o inženjerskoj geodeziji INGEO2017, koja se održala od 18. do 20. listopada 2017. u Lisabonu, Portugal te član znanstveno-stručnih odbora niza drugih konferencija. Bio je član znanstveno-stručnog odbora 8. međunarodne konferencije o inženjerskoj geodeziji i 4. međunarodnog simpozija o inženjerskoj geodeziji - INGEO&SIG2020, virtualna konferencija, 22-23.10.2020. Bio je predsjednik i član organizacijskih odbora niza skupova od kojih se izdvajaju; VI. hrvatski kongres o katastru i LADM 2018 konferencija – VIHKK&LADM2018, VII. hrvatski kongres o katastru i LADM 2022 konferencija – VIIHKK&LADM2022, XIX. dani geodeta Hrvatske i 8. međunarodna konferencija o inženjerskoj geodeziji i 4. međunarodni simpozij o inženjerskoj geodeziji - INGEO&SIG2020. Sudjelovao je kao suradnik na 2 znanstvena projekta. Voditelj je 8 znanstvenih potpora (projekata) znanstvenim istraživanjima. Vrlo uspješno radi na stručnim projektima, prvenstveno iz područja inženjerske geodezije, od kojih se izdvaja 500-tinjak probnih ispitivanja mostova i ostalih građevinskih konstrukcija, izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izrada parcelacijskih i geodetskih elaborata te uspostava geodetskih osnova za izgradnju mostova i tunela. Jedan je od autora Studije stanja imovinskopravnog statusa nekretnina Sveučilišta u Zagrebu, a bio je angažiran i kao sudski vještak od strane Geodetskog fakulteta za potrebe geodetskih vještačenja. Odlično se služi engleskim jezikom u govoru i pismu.

Bio je član povjerenstva za nekretnine Sveučilišta u Zagrebu za rješavanje imovinsko pravnih odnosa i geodetskih poslova Sveučilišnog kampusa Borongaj i svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu od 2008. do 2014. Na Geodetskom fakultetu bio je 8 godina predsjednik Povjerenstva za stručno usavršavanje. Član je Udruge geodeta grada Zagreba i član je Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, u kojoj je dugi niz godina bio član odbora za trajno stručno usavršavanje. Od 01. lipnja 2017. predsjednik je Hrvatskoga geodetskoga društva, koje je član Međunarodne udruge geodeta FIG. Delegat je Hrvatskoga geodetskoga društva u FIG Komisiji 2 – Profesionalno obrazovanje i Komisiji 6 – Inženjerska geodezija.

Svibanj 2024
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Hrvatsko geodetsko društvo je član:

Prati HGD:

  

© 2017 HGD | Zadnja izmjena: 14.05.2024.
  • HR-10000 Zagreb, Berislavićeva 6
  • Tel/Fax: (+385 1) 46 39 371; (+385 97) 77 72 808
  • Pošaljite poruku
  • IBAN: HR1723600001101433512, MB: 3289672, OIB: 87125834571