Temeljem odredbe članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14) i članka 15. postojećeg Statuta usvojenog na sjednici održanoj 24. svibnja 2008. godine, Sabor Hrvatskog geodetskog društva na redovitoj sjednici održanoj 28. rujna 2015., usvojio je:

S T A T U T
HRVATSKOGA GEODETSKOG DRUŠTVA

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Statutom Hrvatskoga geodetskog društva (u daljnjem tekstu: HGD-a) uređuje se: naziv i sjedište HGD-a, zastupanje HGD-a, ciljevi i djelatnosti HGD-a, ostvarivanje javnosti rada, članstvo, prava i obveze te stegovna odgovornost članica HGD-a, unutarnje ustrojstvo, način rada, upravljanje i tijela HGD-a, imovina i način stjecanja imovine, prestanak rada HGD-a i druga pitanja od značaja za rad i djelovanje HGD-a.

Članak 2.

HGD je dragovoljno, samostalno i neprofitno udruženje diplomiranih inženjera, inženjera i tehničara geodezije i geoinformatike i drugih struka povezanih s djelatnosti geodezije i geoinformatike, odnosno njima jednakovrijednih akademskih i stručnih naziva i stupnjeva obrazovanja geodetske struke, studenata geodezije i geoinformatike prve i više godine diplomskog studija, odnosno prve i više godine preddiplomskog studija te pravnih osoba koje se bave geodezijom i geoinformatikom.

Članak 3.

HGD je pravna osoba čija prava i dužnosti proizlaze iz Zakona o udrugama i drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske i ovog Statuta.

Više

GDHB organizira III. kongres o katastru u BiH s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati u Mostaru, Hotel Mostar, 2.-4. prosinca 2015. godine.

Prvu obavijest, o ovom iznimno značajnom događaju u BiH i okruženju možete preuzeti.

Svim članovima i onima i koji će uskoro postati dijelom članstva Hrvatskog geodetsko društav obznanjujemo vijest da je Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović prihvatila pokroviteljstvo nad XVIII. susretima hrvatskih geodeta.

Više

Predsjednik HGD-a: dr. sc. Milan Rezo, docent

Hrvatsko geodetsko društvo zajedno s hotelom Zaton holiday resort organizira od 12. do 14. lipnja 2015. godine

XVIII. susrete hrvatskih geodeta

Aktivnosti koje će se odvijati sadržavat će uz tradicionalno druženje i program stručnog dijela na kojem će se u prvom danu održati četiri predavanja (2x30 min + 2x45 min) te okrugli stol (45 min), a u drugom danu 4 predavanja (2x45 min), 2 predavanja po 45 minuta te tri specijalizirane radionice izlagača geodetske opreme u trajanju po 45 minuta.

Organizatori će uz zabavni program, osigurati i sportske aktivnosti (tenis, košarku, odbojku na pijesku, nogomet, plivanje i biciklizam).

Za sve vrijeme susreta bit će organizirana tradicionalna izložba geodetske opreme i programsko-informatičkih rješenja primjenljivih u području geodezije i geoinformatike.

Obveznicima stručnog usavršavanja HKOIG dodijelit će bodove sukladno važećem Pravilniku HKOIG-a o bodovanju predavanja, radionica i okruglog stola.

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko geodetsko društvo uz pokroviteljstvo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, potaknuti brzim tehnološkim razvojem koji je u geodeziji osobito prisutan u tehnologijama vezanim za opažanja svemira i opažanja iz svemira, odnosno u tehnologijama preciznih mjerenja podržanih razvojem mikro i nano‐elektromehaničkih sustava (MEMS i NEMS), organiziraju na Geodetskom fakultetu dana 17. rujna 2014. znanstveni kolokvij „Astronomske, satelitske i terestričke metode u geodeziji“.

Više

Poštovane kolegice i kolege,

pred Vama je II. obavijest o rasporedu događanja na V. hrvatskom kongresu o katastru s međunarodnim sudjelovanjem.

Više

Udruga geodeta Osječko-baranjske županije organizira stručno predavanje programa stručnog usavršavanja odobrenog od Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Predavanje će se održati 24. travnja 2014. s početkom u 11.00 sati u Osijeku, Trg Lava Mirskog 1 (gradska četvrt Gornji grad).

Više

Prijava za prisustvovanje savjetovanju u Osijeku 24.04.2014.

Više

Hrvatsko geodetsko društvo organizira V. hrvatski kongres o katastru s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati u Zagrebu, Hotel Antunović, 8.-9. svibnja 2014. godine.

Više

Croatian Geodetic Society is the organizer of V Croatian Congress on Cadastre with international participation, to be held in Zagreb, Hotel Antunović, 8-9th May 2014.

Read more

Ožujak 2024
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Hrvatsko geodetsko društvo je član:

Prati HGD:

  

© 2017 HGD | Zadnja izmjena: 01.03.2024.
  • HR-10000 Zagreb, Berislavićeva 6
  • Tel/Fax: (+385 1) 46 39 371; (+385 97) 77 72 808
  • Pošaljite poruku
  • IBAN: HR1723600001101433512, MB: 3289672, OIB: 87125834571